Valná hromada SDH Vřesník

V letošním roce si připomínáme devadesáté výročí založení hasičského spolku ve Vřesníku. Již na jaře jsme měli jednu vzpomínkovou akci v souvislosti s tímto výročím.

Dne 12.12. 2014 se konala Valná hromada našeho sboru. Po tiché vzpomínce na zesnulé členy přednesl zprávu o činnosti sboru hasičský starosta pan František Loskot. Zprávu dozorčí komise přednesl pan Stanislav Čáp. Velitel sboru, pan Pavel Novák přednesl návrh práce na následující rok. Kromě tradičních brigádnických akcí dal na zvážení a prodiskutování nových potřebných prací, které by bylo potřeba u nás zrealizovat. Jednalo se o odbahnění a úpravu návesního rybníka,opravu oplocení kolem hřiště a také postavení autobusové zastávky, která byla zničena padlým stromem. Všichni členové měli možnost říci svou připomínku k těmto úkolům. Tyto akce byly již dříve prodiskutovány na pravidelných výborových schůzích. Valná hromada jednohlasně odsouhlasila všechny plánované akce. Tyto práce budou prováděny v součinnosti s obecním úřadem v Želivě, který se bude finančně na těchto pracích podílet. Přítomen byl starosta obce pan Karel Chmel, který se k záležitosti pozitivně vyjádřil. Dále přítomné seznámil se záležitostmi obce,které se dotýkají našich potřeb a života.

V diskusi zaznělo několik připomínek k problémům naší obce a také poděkování naší taneční skupině Jelcinky za perfektní propagaci naší vesničky a za spolupráci s hasičským sborem.

U příležitosti výročí založení sboru poté následovalo ocenění členů sboru za jejich činnost.

Usnesení přednesl jednatel sboru pan Karel Dorazil, usnesení bylo odsouhlaseno.

Závěrem poděkoval velitel sboru všem přítomným za jejich aktivitu a popřál klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.

Poté následovalo občerstvení a posezení při živé hudbě.

Foto ve fotogalerii.