Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Vřesníku

Pravidelněkoncem každého roku,koná se ve Vřesníku Valná hromada Sboru dobrovolnýchhasičů, kde se hodnotí plnění úkolů z minulého období. Tak tomu bylo i 11. prosince 2015, kdy jsme se sešli v našem kulturním sále. Pravidelně násnavštěvují i sousední organizace ze Želiva a Sedlice. Hostem bývá i starostaobce Želiv pan Karel Chmel, který se vyjadřuje k naší činnosti a sdělí nám různé novinky a možnosti obce ve vzájemné spolupráci.

Tak jak tona vesnicích bývá, jsou hasiči hybnou silou v kulturním a společenském životě obce a u nás také v pracovní činnosti ve prospěch zvelebení obce. V loňském roce jsme si odsouhlasili náročný pracovní program. Šlo především ostavbu nové autobusové čekárny ve Vřesníku. Starou plastovou čekárnu nám zničil padlý strom. Výsledkem této akce je krásná dřevěná čekárna na zděné podezdívce, která se všem velmi líbí a hlavně bude sloužit početné skupině dětí, které dojíždějí denně do želivské školy. Obecní úřad Želiv finančně podpořil nákup materiálu a práci dodali místní hasiči. V samém závěru roku se podařilo také částečně odbahnit a utěsnit místní rybník, který slouží jako požární nádrž a v neposlední řadě i k chovu kaprů, které nám každoročně obohatí posvícenský stůl. Již v létě jsme také započalis rekonstrukcí oplocení hřiště a dětského koutku. K tomu nás vedlo zajištění bezpečnosti dětí a všech návštěvníků této sportovní zóny. Dokončení této akce bude provedeno počátkem roku 2016.

Nezapomínáme také na vlastní hasičskou činnost. Technika je udržována na provozní úrovni. Rezervy v letošním roce byly v účasti na hasičských cvičeních, přesto naši hasiči přivezli několik pohárů za různá umístění. Na Valné hromadě zazněla slova, která slibovala zlepšení na tomto úseku.

Závěrem Valné hromady byli oceněni dva členové sboru, kteří slaví v těchto dnech své kulaté narozeniny. Přejeme si společně, aby nám elán vydržel co nejdéle a abyse všichni místní obyvatelé cítili ve Vřesníku příjemně a zůstávali zde rádi.

003

CIMG2191

CIMG2221

CIMG2256

HOUBY2015-006

P1060355

rybnik-003

rybnik-004

rybnik-005

val-hromada-1