Rekonstrukce hospody

Hned po akci MDŽ 2016 jsme se rozhodli pro rekonstrukci naší hospody.

Jak už to bývá při plánování takové akce-bylo několik variant a nakonec to vyhrála možnost kompletní opravy. Vystěhování proběhlo poměrně rychle a potom začal ten pravý ruch. Probourali jsme zeď z výčepu do bývalého skladu prodejny a zde jsme udělali zázemí pro výčep-kuchyňku a nové sociální zařízení. Ve výčepu opravy spočívaly v nových betonech, kompletně nových rozvodech vody, omítek, dlažby, obkladů atd. To samé platí i o ostatních prostorách. Kdo viděl ty výkopy při pokládání nových odpadů, teprve ocení práci, která musela být provedena. Kompletně jsme odstranili i omítky na toaletách. I zde jsou nové odpady, omítky, dlažby a obklady. Došlo i na sál. Zde je nový obklad okolo kamen, kompletně nově vymalovaný a ošetřené parkety. Z bývalého skladu je dnes krásná, prostorná a kompletně vybavená šatna. Místo obchodu je dnes Obecní knihovna, kterou vede p. A. Bílková. Když byl hotový vnitřek, tak jsme ještě zastřešili venkovní terasu, kde mimo jiné bylo nutno vyřešit odvod dešťové vody, osvětlení a oplechování. Tuto venkovní akci už jsme celou financovali z vlastních prostředků-cca 130.000,.kč.

Ostatní práce probíhaly v součinnosti s Obecním úřadem, ale i zde jsme potom některé výdaje platili z hasičského. Ale každý toto chápal, vždyť jsme investovali do svého.

Ve finále z toho byla akce"jako hrom,"která potřebovala hodně úsilí, práce a času. Všechny přípravné i finální práce jsme se snažili dělat sami a zdarma. Odborné práce jsme museli nechat odborníkům. Hodiny odpracované na rekonstrukci nikdo nepočítal, ale bylo jich velice mnoho a myslím, že výsledek hovoří za vše. A kdo se mimo jiné podílel? Pavel Chmil,Vl.Soukup, A.Nekola,K.Dorazil,VacekJ.st.,J.Kovář, J.Kořínek, nový nábytek zhotovil F.Loskot a celá armáda ostatních hasičů. Celou akci měl na starosti Tomáš Hrobský, který určitě za organizaci, odvedenou práci, čas a řešení všech problémů zaslouží poděkování největší. Současně bychom chtěli poděkovat p. starostovi K.Chmelovi za spolupráci při této náročné akci a všem ostatním, kteří se podíleli a nelze je zde všechny vyjmenovat.

Nesmíme zapomenout na to, že vzápětí následovalo kompletní předělání oplocení hřiště vedle kulturního domu, výměna dřevěných sloupů za ocelové a instalace nového pletiva.     „Novou“ hospůdku jsme pokřtili zábavou se skupinou Pařáty.

Za SDH Vřesník Novák P.

P.S.: Pár dní po přestavbě nás ,,navštívili“ zloději, kterým se v hospůdce moc líbilo, protože si na památku odnesli alkohol, cigarety a hlavně aparaturu v hodnotě 25000,-Kč. Jen si říkám, škoda, že nejsou tresty jako za dávných časů….                                                             L.V.