Tradiční „Vřesnická nákládačka“ 2017

Stalo se tedy tradicí, že pravidelně poslední sobotu v měsíci říjnu, sezveme místní i přespolní k soutěžení o nejlepší nakládané okurky. Letos se 28. října konal 11-tý ročník.

Sešlo se očekávaných 25 vzorků, které byly upraveny a nabídnuty návštěvníkům k posouzení. Protože jsem se zúčastnil všech dosavadních okurkových klání, mohu konstatovat ,že se kvalita vzorků výrazně posunula vzhůru. Dříve jsme se častěji setkávali s okurkami měkkými, nadměrné velikosti a nebo jinak záhadnými. Jediným zatvrzelým účastníkem je náš kamarád, chatař Jirka Rázek, který se již léta snaží prosadit se zeleninovým druhem AKČOKČA, ale nikdy se mu nepodařilo uspět. Proto se hlavní organizátor rozhodl zhotovit pamětní obrázek zmíněného soutěžícího, společně obklopen produkty akčokča. Věříme,že tento čestný dárek Jirku uspokojí a nebude každoročně trpět pocitem neúspěchu. Bohužel si své ocenění nemohl vyzvednout, vzhledem k tomu, že měl obavy o svou chatu, na které v tomto období přebývá a meterologická výstraha z větrné bouře ho přiměla setrvat v pevných zdech humpoleckého bytu.

Za průběžného koncertování country kapely Skaláci probíhalo posuzování a po sečtení jednotlivých hlasů bylo následující pořadí:

  1. Urbánkovi z Humpolce (ale mají chalupu ve Vřesníku)
  2. Jandejskovi z Humpolce
  3. Dolejšovi ze Vřesníka
  4. Aldorfovi z Pelhřimova
  5. Paní Dlouhá z Jiřic (okurky jejího manžela propadly)

Takto dopadl letošní ročník, návštěvníků se sešlo dostatek a tak po vyhodnocení pokračovala zábava s tancem. S posunem letního času se přítomní postupně odebírali ke svým domovům.

 

Foto ve fotogalerii.