Výprava vřesnických k pramenům Želivky – rameno Jankovský potok

Po jarním pochodu k pramenu Hejlovského potoka se nyní vřesničtí vypravili k pramenu Jankovského potoka,který je druhým zdrojem vody pro řeku Želivku.

Na pochod jsme se vydali 7.10.2018 ve 13 hodin.Sešlo se nás patnáct pochodníků a ze Vřesníka jsme vyrazili auty do obce Opatov, kde jsme zaparkovali a odtud již po vlastních nohou dolů k potoku. Jakmile jsme narazili na potok šli jsme cestou necestou proti proudu potoka. Již tady se ani nejedná o potok, spíše o potůček. Už zde se obzvláště projevuje letošní nedostatek povrchové vody. Potok střídavě prochází zarostlým olšovím nebo místy bahnitými lučinami. Na dvou místech jsme narazili na informační tabule o výskytu chráněných živočichů jako je vydra nebo perlorodka říční a další. Rovněž se zde vyskytují vzácné rostliny. Jen jsme mezi sebou zaglosovali, že vydry na potoku mnoho potravy nemají a tak asi navštěvují okolní rybníky. Jak jsme postupovali výše k pramenu, občas se potůček ztrácel pod povrch a pak těsně před místem vzniku zcela zmizel a zůstalo po něm v lese jen suché koryto. Nakonec jsme došli na louku, kde je na mapě označeno prameniště. Jedná se o bažinatou louku, patrně bohatou na různé rostliny. Zde jsme zabodli hůl do pomyslného pramenu. Je pravdou, že po vytažení hole zůstala v jamce hladinka vody.

Po dosažení cíle jsme zabočili k cestě do Jankova, který je mimochodem velmi pěknou obcí a pak jsme se po okresní silnici vrátili do Opatova a poté se vrátili domů. Výlet nám zabral asi čtyři hodiny.

Nyní přemýšlíme o dalších místech pro naše výšlapy.

Foto ve fotogalerii.