Kácení vřesnické májky 2019

Tradiční kácení máje se v roce 2019 konalo 1. června, v Den dětí.

Setkání vřesnických osadníků i dalších návštěvníků provázelo duo muzikantů vedených Fandou Pikalem. Nechybělo dobré pivo a další nápoje. Také bylo možné ochutnat pečené jehně a dobré klobásy. Protože byl zrovna Den dětí,dostaly i ony nějaké malé dárky a laskominy. K přítomným promluvil náš hasičský velitel Pavel Novák a rovněž dal rozkaz k skácení májky. Letos dostaly důvěru naše Jelcinky,taneční soubor, který letos slaví 10 let od svého založení. Zástupkyně něžného pohlaví bezpečně položily májku na určené místo. Děti se snažily ukořistit co nejvíce fáborků pro štěstí. Pak už následovala volná zábava do večerních hodin. Počasí velmi přálo a tak byli všichni spokojení se setkáním na návsi.

 

Foto ve fotogalerii.