V ý l o v    v ř e s n i c k é h o    r y b n í k a

2 0 1 0

vylov

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany a přátele Vřesníka na tradiční výlov,který se bude konat dne 16.10.2010 od samého rána.

Pro návštěvníky bude připraveno pohoštění .

Každý účastník může zhlédnout rybářský koncert,kdy budou  zkušení místní rybáři zápolit se zkušenými zasloužilými kapry (děda kapr má okolo 1 m),se sumcem Edou,který má dost přes metr a jeho rodinou, ale také s amury,tolstolobikem a dalšími obyvateli našeho rybníka.

Místní si mohou potom zakoupit svého obecního kapříka.

Těšíme se na příjemně strávený den.

S D H   Vřesník