Pálení čarodějnic

Letos jsme se opět sešli 30.dubna u naší hospůdky,abychom se rozloučili se zimou a upálili čarodějnici.

Ještě před tím jsme se premiérově prošli s lampionóvým průvodem naší obcí. Účastníků bylo mnoho, hlavně dětí a všem se procházka líbila. Letos jsme také stavěli naší májku dříve než normálně o půlnoci. Dalo to dosti práce, protože ji máme letos mimořádně vysokou. Po přesunutí za sportovní hřiště byl zapálen čarodějnický oheň a také ohníček na opékání vuřtů. Přítomní si měli možnost trochu popovídat, případně se svlažit v nedaleké hospodě. Hasičské jádro jistilo oheň až k ránu.

carodejnice-2015-1

carodejnice-2015-2

carodejnice-2015-3

carodejnice-2015-4

carodejnice-2015-5