Pravidelné jarní sbírání kamene 2015

Každoroční brigády na sběru kamene pro místní zemědělské družstvo probíhají  v měsíci dubnu a květnu.

Díky těmto brigádám nám zase družstvo vychází vstříc poskytnutím různých materiálních náhrad,které slouží k zvelebení obce či naší hasičské činnosti.

Všem brigádníkům patří dík.

 

kamen-jaro-2015