Sečení chráněné louky Orlovy 2015

Jako každý rok jsme vyrazili na ruční sečení chráněné louky na Orlovech.

K tomu jsme ještě měli za úkol vyřezání obrostu na pařezech olší a celkovou údržbu určeného úseku. Sešlo se na brigádě celkem patnáct brigádníků. Letošní akce se vydařila i s pomocí dalších pracantů. Po kontrole Agenturou pro ochranu přírody bychom měli obdržet nějaký tisíc na hasičské potřeby.Všem brigádníkům patří dík.

1

2

3

5

6