Instalace Svatého Floriána ve Vřesníku

Socha Sv. Floriána byla přivezena 12. května a hned 13. května byla stavěna na připravené místo. S vypůjčenou technikou se záležitost podařilo zvládnout dobře, i když jsme všichni měli obavu, abychom sochu nepoškodili. S maximální péčí jsme manipulovali s těžkým kamenným podstavcem a přibližně 600 kg těžkou sochou. Vše bylo zafixováno tak, aby tento symbol hasičského cechu, vydržel po mnoho dalších generací.

Všem, kteří se podílí na přípravě našeho srazu rodáků patří velké poděkování.

Foto ze stavby sochy jsou ve fotogalerii.