Sraz vřesnických rodáků – 27.5.2017

Uplynuly čtyři roky od posledního rodáckého setkání a tak se Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesníku dohodl, že bychom mohli opět uspořádat tento rodácký sraz.

Abychom tuto chvíli zpestřili, rozhodlo se ve výboru, především ze strany starších členů, o zakoupení a postavení sochy svatého Floriána, patrona hasičů a dalších cechů souvisejících s ohněm. Socha je zhotovena z umělého pískovce a to v životní velikosti. Sraz rodáků byl naplánován na sobotu 27.5.2017. Několik dní před tím byla socha svépomocně postavena a upraveno okolí. Vlastní setkání bylo zahájeno ve 12 hodin přivítáním přítomných a krátkým proslovem velitele hasičů Pavlem Novákem. Následovala mše, kterou celebroval páter Tadeáš. Přednesené kázání muselo zaujmout všechny účastníky a bylo doplněno nádherným zpěvem doprovázejícího varhaníka. Mše se konala na návsi u naší kapličky. Po ukončení mše jsme popošli několik kroků k zahalené soše. Náš Florián byl posvěcen, aby nás všechny ochraňoval od ohnivých a dalších útrap.

Po ukončení tohoto slavnostního aktu se všichni přesunuli do areálu a okolí kulturního domu,kde se již připravovala jihočeská dechovka Babouci, která zpestřovala celé odpoledne rodákům a dalším návštěvníkům, kteří také za touto kapelou přijeli. Kromě hostů z okolí nás navštívili také zástupci stejnojmenné obce Vřesník, poblíž Miletína v podkrkonoší. Jsme jediné dvě obce tohoto názvu v republice. Krátké přestávky vyplňovaly taneční soubory vřesnických Jelcinek, souboru Trnky Brnky z Rapšachu a také Pištínské baletky z Pištína S těmito soubory udržují naše Jelcinky pravidelnou spolupráci a tak bylo potěšením je u nás také přivítat. I když bylo teplé počasí, byly pro všechny návštěvníky postaveny stany, kde bylo možno v chládku sledovat odpolední program. Pro všechny příchozí bylo připraveno na stolech sladké občerstvení. Dále si mohli přítomní zakoupit na zahnání hladu kančí guláš,bramborák, grilované maso, uzené klobásy nebo párek v rohlíku. Pro vzpomínku na tento den bylo možno zakoupit keramický reliéf svatého Floriána, identického vzhledu s naší sochou a také dva druhy pohledů s novými motivy naší obce.

Neměli bychom také zapomenout na ukázku naší hasičské techniky a na výstavu zemědělské techniky, především různých typů traktorů, které pomáhají místním občanům při obdělávání svých pozemků a usnadňují každodenní práci.

Odpoledne bylo ukončeno po 18-té hodině závěrečným slovem Pavla Nováka a přáním, abychom se i nadále ve zdraví scházeli. Dále pozval všechny zájemce na večerní zábavu na které hrála kapela Čárový kód. Ti, kdož se této zábavy účastnili, se vydrželi bavit až do třetí hodiny ranní.

Na závěr tohoto informativního souhrnu nesmíme zapomenout ocenit ohromné úsilí a aktivitu vřesnických hasičů a dalších jednotlivců, kteří byli schopni uspořádat takto náročnou akci a věříme, že ke spokojenosti všech návštěvníků.

Foto ve fotogalerii.