Tříkrálová sbírka 2018

Charita Česká republika pořádala v lednu 2018 tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

V Želivě a místní části navštívily domácnosti 6.1.2018 skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky s tímto výsledkem:

 

Želiv                                              – 11 631,- Kč,                                                     

Vřesník                                         –   6 605,- Kč                                                  

Brtná                                             –   3 220,- Kč       

Bolechov,Vitice,Lhotice,Ovčín,                                                         

Liskovice,                                     –   3 816,-Kč

 

Celkem bylo na Charitu Česká republika  za Obec Želiv  zasláno: 25 272,- Kč.

Vybrané finanční prostředky budou letos využity na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. Díky těmto financím se pořídí mimo jiné 16 aut do terénních služeb a tím se budou účinněji poskytovat služby lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Dále spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec. Z výtěžku sbírky budou podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod a projekty v Indii.

Děkujeme Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili.

 

Ing. Dolejš František

místostarosta

 

trikralove-2018