Tradiční vřesnický masopust 2018

Letošní masopustní průvod masek se letos konal 10.února. Již týden předtím proběhl dětský karneval, který umožnil dětem vybít svou energii různými hrami a soutěžemi za poslechu dětských, ale i nejnovějších hudebních hitů.

V letošním masopustním průvodu se objevilo asi 25 masek různého vzezření a také 6 vesměs mladých hudebníků, kteří neúnavně provázeli masky ať dopoledne ve Viticích, na Ovčíně a v Lískovicích a nebo odpoledne ve Vřesníku. U každého domu zahráli písničku na kterou masky vyzvaly k tanci hospodáře. Samozřejmě nechybělo pohoštění. Nezbytnou výbavou průvodu je šatlava, kam je nasměrováno obyvatelstvo k dalšímu pohoštění. Dobrým zvykem je také přispět sboru dobrovolných hasičů do kasičky na další hasičskou činnost.

Celá sobota byla tedy věnována masopustnímu reji, který byl zakončen v pozdním odpoledni a pokračoval ještě večer v naší hospůdce.

Všem aktérům této akce patří poděkování. Kdo chce shlédnout krátké video z této události, nechť se obrátí na odkaz: https://youtu.be/QsIsXp4miQ8

Foto z akce ve fotogalerii.