Předvánoční vřesnická výstava

Tradiční výstava ručních a uměleckých prací doplněná různými sběratelskými kolekcemi a to vše z rukou lidí spjatých s naší obcí Vřesník.

Jedná se již o třetí akci tohoto zaměření. V letošní kolekci se pořadatelé zaměřili na téma „hudební nástroje našich vřesnických předků i současníků“. Těmito nástroji si naši krajané zpestřovali různé vesnické akce. Většinu nástrojů poskytl M. Cihlář, ale i další místní držitelé. Nejvíce fotografií našich muzikantů se zachovalo hlavně z masopustního veselí.

Tradičním vystavovatelem je náš vřesnický řezbář Milda Kloců, který má nesporný talent k této dovednosti. Kromě vystavených exponátů má pravidelně vystavený vyřezávaný betlém během vánočních svátků v místní kapličce. Na výstavě rovněž představil své sbírky starých mincí a bankovek, doplněnou dalšími exotickými bankovkami.

Další pravidelné vystavovatelky jsou Zorka Trtíková a Martina Kopicová, které představily patchwork (různé mozaikové textilie). Také p. M. Urbánková a J. Loskotová opět představily své keramické umění. Malířskou oblast zastupovala K. Vacková se svými kresbami. Nesmíme zapomenout také na obrazové výšivky M. Kvášové a L. Novákové. Adventní čas zde také reprezentovala pěkná expozice věnců a svícnů R. Honzlové. Nádherné perníkové motivy letos představila I. Svobodová.

Na jednom výstavním stole byla také zajímavá kolekce knih pojednávající o našem vysočinském kraji nebo přímo o Vřesníku. Tuto malou knihovnu poskytl P. Novák, J. Loskot, M. Zachová a T. Hrobský.

Na závěr musíme představit velkou sbírku krabiček od sirek, kterou se pyšní náš velitel dobrovolných hasičů Pavel Novák. Nejedná se jen o krabičky ale i o různé další formy balení zápalek. Už jen instalace těchto drobných předmětů na výstavě představuje ohromné množství času. Můžeme však potvrdit, že náš sběratel je na svou sbírku patřičně hrdý. Svou sbírku má ještě doplněnu dalšími předměty jako jsou pivní tácky, různé pivní půllitry apod. Je velmi vděčný za každý příspěvek do jeho sbírky.

Na výstavních stolech se ještě objevily různé další předměty, které zasluhují obdiv.

Výstava se konala od 7. 12. do 9. 12. 2018. Navštívil ji slušný počet lidí ze Vřesníka i okolí. Vstupné bylo dobrovolné. Výtěžek bývá věnován na činnost naší taneční skupiny Jelcinky, které se kromě svého tančení starají o pěkný vzhled našeho kulturního domu a úzce spolupracují se sborem dobrovolných hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů, jako pořadatel, děkuje všem vystavujícím i lidem, kteří pomohli s touto bohulibou akcí a věříme, že se příště objeví nové neznámé exponáty, které bude vhodné prezentovat.

 

Video: https://youtu.be/txzr4bFj-Y4


Foto ve fotogalerii.